હું શોધું છું

હોમ  |

સંબંધિત લિંક્સ
Rating :  Star Star Star Star Star   

કલ્‍યાણ સંગઠનો / કાર્યક્રમો / માર્ગદર્શન
પુનર્વાસ મહાનિર્દેશાલય, નવી દિલ્‍હી
કેન્‍દ્રીય સૈનિક બોર્ડ, માર્ગદર્શિકા
પૂર્વ સૈનિક પુનર્વસવાટ અને કલ્‍યાણ
પુનર્વસવાટ અને કલ્‍યાણ યોજનાઓ
થલસેના કલ્‍યાણ કાર્યક્રમો
ચિકિત્‍સા અને સારવાર યોજના (ઈ.સી.એચ.એસ.)
શારીરિક ક્ષતિગ્રસ્‍ત પુનર્વાસ કેન્‍દ્ર
આર્મી વેલફેર એજ્યુકેશન સોસાયટી
આર્મી મહિલા કલ્‍યાણ સંગઠન
૧૦ નેવી મહિલા કલ્‍યાણ સંગઠન
૧૧ એરફોર્સ વેલ્‍ફેર એસોસિયેશન
રોજગાર અને તાલીમ
ડી.જી.આર. માન્‍ય સિક્યોરિટી સેવા નિયમો
રોજગાર અને તાલીમ,ગુજરાત રાજ્ય
પેન્‍શન અને રેકર્ડ ઓફિસો
પ્રિન્સિપલ સી.ડી.એ. (પેન્‍શન)-અલાહબાદ
સી.ડી.એ. (અધિકારીઓ)- પુના
એરફોર્સ રેકર્ડ ઓફિસ- નવી દિલ્‍હી
સશસ્‍ત્ર સેનામાં ભરતી
થલસેના
નૌસેના
વાયુસેના
પ્રાદેશિક સેના
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ ભરતી અને તાલીમ 
સશસ્‍ત્ર સેના મા‍હિતી
થલસેના
નૌસેના
વાયુસેના
સશસ્‍ત્ર દળોને લગતી વિવિધ માહિતી
ડિફેન્સ ઇન્ડિયા વેબસાઇટ
રેજિમેન્‍ટલ એસોસિયેશન
બોમ્‍બે સૈપર્સ, ખડકી, પુના.
સૈનિક / મિલિટરી સ્‍કૂલ
સૈનિક સ્‍કૂલ, બાલાચડી, જામનગર
રાષ્‍ટ્રીય ઇન્ડિયન મિલિટરી કોલેજ (આર.આઇ.એમ.સી.), દહેરાદૂન
ગૃહ નિર્માણ કલ્‍યાણ સંગઠનો
થલસેના-ગૃહ નિર્માણ
નૌસેના અને વાયુસેના-ગૃહનિર્માણ
સામયિક
સૈનિક સમાચાર, રક્ષા મંત્રાલય, નવી દિલ્‍હી
રોજગાર સમાચાર, ગુજરાત રાજ્ય માહિતી ખાતું
 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ