હું શોધું છું

હોમ  |   આપની સેવામાં  |   સૈનિક સ્‍કુલ  |
સૈનિક સ્‍કુલ
Arrow સૈનિક સ્‍કુલ બાલાચડી
     ગુજરાત રાજ્યમાં સ્થિત અ પબ્લીક સ્કુલ છે જે હાયર સેકંડરીની પરીક્ષાના અભ્યાસક્રમ તથા રાષ્ટ્રીય રક્ષા એકેડેમી (નેશનલ ડીફેન્સ એકેડેમી) ખડકવાસલામાં કમીશન્ડ અધિકારી તરીકેની તાલીમ માં જોડાવવા માટે વિધ્યારથીઓને તૈયાર કરે છે. આ સૈનિક સ્કુલ જામનગર જિલ્લામાં બાલાચડી મુકામે આવેલ છે. આ સ્કુલ સી.બી.એસ.સી (સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન) નવી દિલ્હી સાથે સંલગ્ન છે.....
Arrow રાષ્‍ટ્રીય ઇન્‍ડીયન મીલીટરી કોલેજ, દહેરાદુન
     ભારતીય સૈન્‍ય એકેડેમીમાં કમીશન્‍ડ અધિકારી તરીકેની તાલીમમાં જોડાવવા શાળા કક્ષાએ વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર કરવાના આશયથી રાષ્ટ્રીય ઇન્ડીયન મીલીટરી કોલેજ, દેહરાદુનની સ્થાપના વર્ષ ૧૯૨૨માં કરવામા6 આવી હતી. શાળા કક્ષાના અભ્યાસક્રમ માટે આ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ખુબજ પ્રતિષ્ઠિત અને ગૌરવપુર્ણ ઇતિહાસ ધરાવતી સ્કુલ છે.....

 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 26-07-2012