હું શોધું છું

હોમ  |

વર્તમાન પ્રવૃત્તિઓની ઝલક
Rating :  Star Star Star Star Star   

PHOTOS SAINIK SAMMELAN PALANPUR ON 19/02/2014

માજી સૈનિક શ્રી નિતિનચંદ્ર જગજીવનદાસ ભગત મીલીટરીની ફરજ દરમ્યાન આતંકવાદીઓ સાથેની મૂઠભેડમાં પાનબજાર ગૌહાટી (આસામ) ખાતે તા. 03 જાન્યુઆરી 1998 ના રોજ 100% ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ. તેમને 512 આર્મી બેજ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ મોટોરાઈજ ટ્રાયસિકલ, જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી, સુરત ના સહયોગ થી આપવામં આવેલ છે.

 

         

 

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 29-05-2017