હું શોધું છું

હોમ  |

દેશની રક્ષા કાજે શહીદ થયેલા ગુજરાતના શૂરવીર સૈનિક
Rating :  Star Star Star Star Star   

દેશની રક્ષા કાજે શહીદ થયેલા ગુજરાતના શૂરવીર સૈનિકો
યુદ્ધ / સરહદ પરની અથડામણમાં શહીદ થયેલા ગુજરાતના શૂરવીર સૈનિકો

રેન્ક અને નામ યુનિટ સ્નેહીજન નું નામ અને સરનામું શહાદતની તારીખ / વર્ષ
૧૯૬૫ની લડાઈ


મેજર એમ. એ. શેખ, વીરચક્ર (મરણોપરાંત)

૧૬ કેવેલરી આર્મ્ડ કોર શ્રીમતી આયેશા બેગમ (પત્ની),
ઘર નં ૭૮૦, સેક્ટર નં. ૨૧, ગાંધીનગર
૧૩/૦૯/૧૯૬૫


નાયબ સૂબેદાર મહોબત સિંહ

આર્મી મેડિકલ કોર શ્રીમતી તારા દેવી (પત્ની),
મુ./પો. - ખેડોઈ, તા. - અંજાર, જિ. - કચ્છ
૦૮/૦૮/૧૯૬૫
૧૯૭૧ની લડાઈ


રાઇફલમેન જવાનસિંહ ઝાલા

રાજપૂતાના રાઈફલ્‍સ શ્રીમતી શારદાબહેન (પત્ની),
મુ/પો. - બ્રાહ્મણવાડા, તા. સિદ્ધપુર,
જિ. મહેસાણા
૧૯૭૧

ગાર્ડસમેન સુકરભાઈ ચૌધરી

બ્રિગેડ ઓફ ગાર્ડસ શ્રીમતી યમુનાબહેન (પત્ની),
ગામ. લવચાલી, તા. આહવા, જિ. ડાંગ
૨૪/૧૧/૧૯૭૧


ગાર્ડસમેન લક્ષ્‍મણ પવાર

બ્રિગેડ ઓફ ગાર્ડસ શ્રીમતી ઝુગરબહેન (પત્ની),
ગામ. બરખાંધિયા, તા. આહવા, જિ. ડાંગ
૦૯/૧૨/૧૯૭૧


સેકન્ડ. લેફ્ટનન્ટ નાગાર્જુન સિસોદિયા

૩/૪ ગોરખા રાઇફલ્‍સ
શ્રીમતી રુડિબેન કરશનભાઇ સિસોદિયા (માતા),    (વતન- મોઢવાડાતા. પોરબંદર) 
સિસોદિયા ફાર્મ હાઉસસાન્દીપની આશ્રમ રોડ
એરપોર્ટ સામે, પોરબંદર
૧૩/૧૨/૧૯૭૧


રાઇફલમેન વનરાજસિંહ ઝાલા

રાજપૂતના રાઈફલ્‍સ શ્રીમતી વસંતબા ઝાલા (માતા)
મુ/પો. કોઇબા, તા. હળવદ, જિ. સુરેન્દ્રનગર
( હાલનુ સરનામુ: વ્રુન્દાવન સોસાયટી, ખોડીયાર માતાના
મંદીરની બાજુમા, ભાલકા, તા.વેરાવળ, જિ.જૂનાગઢ)
૧૫/૧૨/૧૯૭૧


સિમેન હીરાલાલ

આઇ. એન. એસ.  ખુકરી શ્રી મેઘજીભાઈ એમ મકવાણા (પિતા),
કેર ઓફ ગુંદાવાળા શેઠનો બંગલો,
સ્‍વાતિ સોસાયટી, આયુર્વેદિક યુનિવર્સિટી પાછળ, જામનગર
૨૪/૧૧/૧૯૭૧


ગાર્ડસમેન કાદરખાન તુર્ક

બ્રિગેડ ઓફ ગાર્ડસ શ્રીમતી અમીરબહેન તુર્ક (માતા),
મુ/પો. - વાળુકડ, તા. ઘોઘા,
જિ. ભાવનગર
૨૪/૧૧/૧૯૭૧


કેપ્ટન કલ્યાણ સિંહ રાઠોડ

આસામ રાઈફલ્‍સ શ્રી દિલીપસિંહ (ભાઈ),
મુ/પો - ચાંદરણી, તા. હિંમતનગર,
 જિ. સાબરકાંઠા
૦૫/૧૨/૧૯૭૧


રાઇફલમેન નાનજીભાઈ

રાજપૂતના રાઈફલ્‍સ શ્રીમતી જીવીબહેન (માતા),
મુ/પો.-  માલસા, તા.મોડાસા, જિ.-  સાબરકાંઠા
૧૯૭૧


રાઇફલમેન/ક્લાર્ક કનૈયાલાલ ભાવસાર

રાજપૂતના રાઈફલ્‍સ શ્રીમતી કુસુમબહેન (માતા),
મુ/પો. - વીસનગર, જિ. - મહેસાણા
૦૩/૧૨/૧૯૭૧


ટોપનો નંદુભાઈ ફકીરચંદ

આઇ. એન. એસ. ખુકરી શ્રી ગણેશભાઈ ફકીરચંદ (ભાઈ)
સરદાર બજાર, મકાન નં. ૩૫૦ ભીલવાસ અમદાવાદ
૦૯/૧૨/૧૯૭૧


રાઇફલ મેન પાંડુરંગ કદમ

મરાઠા લાઇટ ઇન્‍ફન્‍ટ્રી શ્રીમતી સુશીલાબહેન કદમ
૩૧-એ, સાયાજી પાર્ક, આજવા રોડ,
વડોદરા-૩૯૦૦૧૯
(મૂળ મહારાષ્‍ટ્રના, શહીદનાં પત્‍ની વડોદરા સ્‍થાયી થયેલા છે).
૦૩/૧૨/૧૯૭૧
૧૯૭૩-સરહદ પરની અથડામણ


રાઇફલમેન રણછોડભાઈ પરમાર

૯ રાજપૂતના રાઈફલ્‍સ શ્રી શંકરભાઈ પરમાર (ભાઈ)
મુ.-  પીપલસર, પો. - ગુંડિચા, તા. સંખેડા,
જિ. વડોદરા
૦૮/૦૬/૧૯૭૩
૧૯૮૭ – સરહદ (ઓપરેશન મેઘદૂત)


કેપ્ટન નિલેશ સોની

આર્ટીલરી રેજીમેન્ટ શ્રી હરજીવનદાસ સોની (પિતા)
૩૬ દત્ત સોસાયટી,
આનંદનગર, અમદાવાદ
૧૨/૦૨/૧૯૮૭
૧૯૮૭-શાંતી સેના- ઓપરેશન પવન- શ્રી લંન્કા


રાઇફલમેન પ્રભાતસંગ રાજાજી મકવાણા

૧૯ રાજપૂતના રાઈફલ્‍સ

શ્રીમતી લીલાબા(બહેન), ગામ અને પોસ્ટ- જખના, જિલ્લો- મહેસાણા

૨૦/૧૦/૧૯૮૭
૧૯૯૯ -કારગીલની લડાઈ


નાયક રૂમાલભાઈ રવજીભાઈ રજાત

૧૨ મહાર શ્રીમતી કૈલાસબહેન રજાત, (પત્ની),
મુ.પો. ડોલી, તા. સંતરામપુર, જિ. પંચમહાલ
૦૫/૦૭/૧૯૯૯


સિપાહી કાંતિભાઈ સુકાજી કોટવાલ

મહાર શ્રીમતી કનુબહેન (પત્ની),
મુ.પો. કિશનગઢ (કાળીડુંગરી), તા. ભીલોડા,
જિ. સાબરકાંઠા
૦૫/૭/૧૯૯૯


સિપાહી રમેશભાઈ વિક્રમભાઈ જોગલ

૧૪૧ ફિલ્ડ રેજિમેન્‍ટ શ્રીમતી જશીબહેન જોગલ (માતા)
મુ.પો. મેવાસા, તા.ભાણવડ,
જિ. જામનગર
૦૬/૦૭/૧૯૯૯


નાયક મૂકેશકુમાર રમણીકલાલ રાઠોડ

૧૨ મહાર શ્રીમતી રાજશ્રી રાઠોડ (પત્ની)
મુ/પો - મેઘાણીનગર,
અમદાવાદ ૧૬
૨૫/૦૬/૧૯૯૯


સિપાહી ભલાભાઈ અખમભાઈ બારિયા

૧૨ મહાર શ્રીમતી કોકિલાબહેન બારિયા (પત્ની)
મુ.પા. ખટકપુર, તા. શહેરા,
જિ. પંચમહાલ
૨૭/૬/૧૯૯૯


સિપાહી દિનેશભાઈ મોહનભાઈ વાઘેલા

૧૨ મહાર શ્રી મોહનભાઈ વાઘેલા (પિતા)
મુ.પો. નિરમાલી, તા. કપડવંજ,
જિ. ખેડા
૨૮/૬/૧૯૯૯


સિપાહી હરેન્દ્રગીરી જમનગીરી ગોસ્‍વામી

૧૨ મહાર શ્રીમતી મુક્તાબહેન ગોસ્‍વામી (માતા)
મુ.પો. કોયલાણા, તા. કેશોદ,
જિ. જૂનાગઢ
૨૮/૬/૧૯૯૯


સિપાહી શૈલેશ કાવાજી નિનામા, સેના મેડલ (મરણોપરાંત)

૧ બિહાર શ્રીમતી ખેમીબહેન નિનામા (માતા)
મુ.પો. કંથારિયા (કેલાવા), તા. વિજયનગર,
જિ. સાબરકાંઠા
૩૦/૦૬/૧૯૯૯


પરત

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 06-01-2020