હું શોધું છું

હોમ  |

ગુજરાત રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ સહાય
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

ગુજરાત રાજ્યના વતની / ડોમિસાઇલ હોય તેવા માજી સૈનિકો / સ્વ. માજીસૈનિકનાં ધર્મપત્નીઓ માટે ગુજરાત રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ તરફથી મળતાં આર્થિક સહાય અને લાભો 

માસિક સહાય (ઓછી આવકવાળા માટે)

અંધ / અસ્થિર મગજવાળાઓને માસિક સહાય

બીજા વિશ્વ યુદ્ધના પૂર્વ સૈનિક/સ્‍વ. સૈનિકના પત્‍નીને સહાય

યુદ્ધ/ઓપરેશન-શારીરિક ક્ષતિગ્રસ્‍તતા સહાય

સૈન્‍યસેવાને આધારિત શારીરિક ક્ષતિગ્રસ્‍તતા સહાય

સૈન્‍યસેવા‍ સિવાયના કારણે પૂર્ણ શારીરિક ક્ષતિગ્રસ્‍તતા સહાય

દીકરીના લગ્‍નની સહાય

નિયત ઠરાવેલી ગંભીર રોગોની સારવાર સહાય

મકાન બાંધવા - ખરીદવા - મરામત કરવાં, ચાલુ સેવામાં મૃત્યુ પામેલ / સ્વ સૈનિકના પત્નીને સહાય

શિષ્યવૃત્તિ / સ્ટાઇપેન્ડ

અંતિમક્રિયા સહાય

અન્‍ય સવલતો

સૈનિક કુમાર છાત્રાલય-અમદાવાદ અને વડોદરા

સૈનિક આરામગૃહ-અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને સુરત

 

સંબંઘિત લિંકસ
  સહાય માટેના અરજીપત્રો

 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 27-04-2017